• slider image 538
  • slider image 533
  • slider image 483
  • slider image 484
  • slider image 485
  • slider image 476
:::

公告關鍵字搜尋 News Keyword search


juenjy18_tn
  • juenjy18_tn
  • juenjy18@tn.edu.tw
個人訊息
真實姓名 陳俊志
所在時區 (GMT+8:00) 台灣、北京、珀斯、新加坡、香港、烏魯木齊
興趣愛好 114609
註冊日期 08月07日 08:38
通信方式
QQ teacher
社區訊息
發表總數 417
頭銜等級 新會員
新會員
最後登入時間 07月31日 08:36

最新活動